Wednesday, July 11, 2018

आनंदवारीआषाढी वारी 
पायी जातो वारकरी पंढरपुरी
मुसळधार पावसाच्या सरी
आनंदी आनंद भक्तांच्या दारी

हिरवा गार शालू पसरला भूमीवरी
नागमोडी लालसर नदीची नथनी नाकावरी
नटली भुमाता, स्वागत करी वारकरी
प्रसन्न मनाने भक्ती करी शेतकरी

भक्तीचा मळा फुलला दारोदारी
विठ्ठल नामाचा गजर घरोघरी
सोहम सोहम च्या माळा भक्तांच्या घरी
आत्मज्ञानाचा फुलला फुलोरा देहमंदिरी

विठ्ठल पाहतो हा सोहळा पंढरपुरी
दूर असूनही त्याला महती कळते सारी
विचारतो वारकऱ्या पाहतोस का ही आनंदवारी
आता तरी हो एकाग्र या मनमंदिरी